Evenemangskalender

31 Augusti Nysätersmârten. Liksom tidigare år är vi inbjudna att ställa ut våra veteranfordon på Johnnys Parkering/Gamla Busstationen i samband med mârten. Vi kör lite Drop-in under dagen men kom gärna dit mellan kl 9 och 11.

27 september Kvällsorientering. Start (samling kl. 19.00) och mål är även i år vid Bygdegården i Nysäter. Startavgift 100 kr/person som inkluderar kaffe m dopp. Mer info kommer.

CJTh

3 oktober Besök på Åmåls Industrimuséum

En av klubbens medlemmar har anordnat ett besök på Åmåls Indistrimuséum / C.J: Thorstenssons Mek. Verkstad. Här kan man se hur en familj drev mekanisk verkstad och bodde på 1920-talet. Torsdagen de 3 oktober alltså. 18.00 är tiden. Vi samlas utanför på Strömsbergsgatan 19. Välkomna!

DESSUTOM:

Vi gör också i år ett antal spontanträffar på olika håll. T.ex: Grillkväll, Fikakväll, Mopedträff, Torsdagsträffar på Udden i Åmål mm.  Se hemsidan och facebook för närmare info.